درباره ما:
هدف مهم سایت، ایجاد انگیزه در افراد برای حل درست و اصولی مسائل کوچک و بزرگ روزمره زندگیشان است. ما تجربیات و راهنمایی های افراد با تجربه را در اختیار افراد دیگر قرار می دهیم تا از رسیدن آسیب های مالی ،عاطفی،شخصی،حقوقی و … جلوگیری نمائیم و افراد را تشویق میکنیم تا به جای گفتن “نمی توانم” در مقابل مشکلات بگویند “چطور میتوانم انجامش بدم؟” “چطور از پسش بربیام؟” بر این باورم که خداوند افرادی را در زندگی ما قرار می دهد تا بتوانیم از طریق خدمت به آن ها به زندگی خود برکت ببخشیم.

چه ویژگی های خاصی باعث شده که مشاور۹۸ متمایز از سایر سایت های مشاوره باشد؟

کمال تشکر را از سایر وب سایت های مشاوره دارم چرا که با کمک کردن به مردم مشکلات میلیون ها نفر را حل می کنند. سایت ها وشبکه های اجتماعی مشاوره زیادی فقط دریک زمینه خاصی همانندحقوقی،خانوادگی،زناشویی،احکام و ….. درسطح اینترنت فعالیت می کنند. امّا هیچکدام در همه زمینه های تخصصی فعالیتی ندارند. به علاوه،هر سایتی تیم مشاوره خودش را دارد امّا تیم مشاوره ما همان صاحبان کسب و کارهای جامعه هستند که در بازار کار و جامعه امروزی مشغول فعالیتند و به مسائل روز آگاهند و اینکه مشاور۹۸طیف وسیعی از مشاوران را شامل می شود.